O Bojani Grbović i psihologiji

Diplomirani psiholog, profesor psihologije i geštalt psihotarapeut. Kliničko iskustvo je stekla na institutu za mentalno zdravlje i bolnice za psihijatriju kliničko bolničkog centra. Autor je radova u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja. 

Na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu sa klijetima i korisnicima psihološke usluge, kroz direktivne tehnike procenjuje se težina problema koja se oslanja na“ sada i ovde“, sve u interesu rešavanja problema, adekvatnog  i konstruktivnog donošenje odluka.  Kroz razgovor podstiče se logičko zaključivanje, unutrašnja motivacija, volja,  samopouzdanje i menjanje emocionalnog stanja sve u cilju  jačanja ličnosti i prevazilaženja problema. Jako važno područije rada jeste žaštita ličnosti od sagorevanja.

Pomoć ljudima kada se nađu u (ne)predvidivim živtnim situacijama, teškim odlukama, iskušenjima, porodičnog i socijalnog zanemarivanja, emocionalnog sagorevanja i permanentnog stresa. 

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je proces koji podrazumeva način lečenja odeđenih psihičkih stanja koji se manifestuju određenim smetnjama u ličnosti koje su izazvane nekim psihološkim problemima i podrazumevaju  razgovor sa psihologom. U samom procesu rada uloga psihotarapeuta ima za cilj da klijet bolje prihvati, razume i kontroliše svoja raspoloženja, osećanja, postupke i misli t.j. mišljenje kao osnovne psihičke funkcije. Sam pristup klijetu zavisi od problema i njegove želje za promenom na pozitivno usmeravanje mentalne energije. Seansa sa psihotarapeutom traje u proseku od 50 minuta do jednog sata.

Racionalno- emocionalno razmišljanje predstavlja važan proces tokom procesa rada i može vam pomoći da mnogo slobodnije prihvatate svoje emocije i razmišljanja. Tehnike koje se sprovode imaju za cilj bolji kontakt sa sopstvenim osećanjima koje Vam mogu pomoći da sami sebi dozvolite da drugačije mislite kretajući se u pozitivnom smeru i uspešno prevažiđete problem.

+Bračno savetovalište

+Savetovalište za anti-stres i sindrom profesionalnog sagorevanja

+porodica i porodični konflikti

+Sportska psihologija

+Anksiozna stanja

+Apatija i hronični gubitak energije

+Opsesivne misli i kompulsivne radnje

+Prevazilaženje stresnih situacija i životnih kriza

+Panični napadi

+Individualni rad na samopoštovanju 

+Depresivno raspoloženje

+Depresija

+Poteškoće u komunikaciji

+Glikemijski indeks i prehrana

+Poslovna psihologija